logo klubu strzelnica strzelnica ruszt (18 kB)

Aktualności || O nas || Kalendarz imprez 2018 || Archiwum || face_mini (0 kB) || strzelam bo lubie (0 kB)ZAWODY STRZELECKIE "POŻEGNANIE JESIENI".

   Dnia 09.12.2018r. (niedziela) o godz. 10:00, odbyły się ostatnie w tym roku zawody strzeleckie,
które pozwalały uzyskać (wymaganych regulaminem) niezbędną ilość startów dla uzyskania licencji zawodniczej.
Rozegrano następujące konkurencje: Ksp, Psp, Pcz oraz TRAP 20. W zawodach uczestniczyli seniorzy
bez ograniczenia wieku. Szczegóły zasad rywalizacji i klasyfikacji ujęto w regulaminie zawodów.

Wyniki klasyfikacji

====================================================================================================

PRZEDŁUŻENIE LICENCJI ZAWODNICZEJ.

   Przedłużenie licencji to proces, w którym część działań wykonuje prezes kubu, a część zawodnik. Część czynności wykonuje prezes i zawodnik " po staremu ", a część za pomocą wdrażanego mozolnie systemu informatycznego. Ze względu na różny poziom umiejętności informatycznych wybrano opcję " mieszaną ".

Najpierw prezes klubu przedłuża licencję klubu.

Pierwszym krokiem jaki powinien wykonać zawodnik chcący przedłużyć swoją licencje zawodniczą jest podanie prezesowi niezbędnych danych. Można to zrobić wysyłając informację za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@snajper-wojcin.pl . W mailu podajemy imię i nazwisko, nr PESEL, swój nr telefonu komórkowego oraz adres swojej skrzynki poczty elektronicznej. Jeśli zawodnik jest pewny, że zarząd posiada wymienione dane, to nie musi ich wysyłać mailem na adres klubu.
Po co te dane? Adres poczty elektronicznej (login) i PESEL (hasło pierwszego logowania) posłużą do zalogowania się na swoje konto w systemie komputerowym PZSS. Aby konto zawodnika uaktywnić, żeby mógł się na nie zalogować zarząd musi informacje o adresie mailowym i PESEL-u wprowadzić do systemu. Załóżmy, że zawodnik wysłał powyższe dane, a zarząd wykonał co do niego należy, to wówczas zawodnik loguje się do systemu na swoje konto. Logować można się na stronie internetowej systemu wpisując adres strony logowania w pasek adresowy swojej przeglądarki: https://portal.pzss.org.pl/

Co zawodnik zobaczy wewnątrz swojego konta?
W zakładce " ZAWODNIK " Zobaczy swoje dane osobowe i adresowe. W zakładce " Licencje i patenty ", że ma patent i może go wydrukować oraz wytłuszczony link " przedłuż licencję ". Po jego kliknięciu możemy zamówić licencję. Klikając na ww. link pojawi się okno kontekstowe, w którym zaznaczamy rodzaj broni. W zakładce " Wnioski " pojawi się adnotacja, że złożyliśmy wniosek o przedłużenie licencji. W systemie na koncie klubu pojawi się informacja, że zawodnik złożył wniosek o przedłużenie licencji. W tym miejscu prezes klubu poświadcza, że zawodnik spełnił warunki przedłużenia licencji, a " po staremu " wpłaca pieniądze zawodników na nowe konto PZSS. Gdy pieniądze zawodnika znajda się na koncie PZSS, upoważniona osoba w centrali PZSS kieruje wniosek do realizacji.

W jakiej sytuacji prezes klubu może wniosek zawodnika o przedłużenie licencji poświadczyć, że jest uzasadniony ?
Musi mieć informację o zaliczeniu wymaganej ilości startów na zawodach obserwowanych oraz wpłatę 75zł. Wykaz startów składa zawodnik na druku dostępnym w Internecie oraz przekazuje 75zł do rąk własnych prezesa klubu.

Im wcześniej wszyscy rozpoczną swoją część procedury tym szybciej licencje pojawia się w rękach zawodników. Jeśli zarząd klubu otrzyma od nas zawodników dane do utworzenia konta ( i je założy ), wykaz startów i 75zł oraz przeleje pieniądze do PZSS, to wykona swoją część procedury. Gdy zawodnicy zalogują się na swoje konto w systemie komputerowym PZSS i zamówią licencje, to wykonają swoją część procedury. Gdy prezes klubu poświadczy zasadność wydania licencji w systemie, to wówczas tylko od sprawnego działania centrali w PZSS będzie zależało kiedy licencje zostaną wytworzone i przesłane do klubu.

W przypadku gdy będą potrzebne dodatkowe wyjaśnienia, to proszę zadawać pytania drogą mailową na adres poczty elektronicznej klubu.

Gdyby pojawiły się zmiany w procedurze będziemy powiadamiać w tym miejscu i podawać stosowne informacje.

====================================================================================================

WOJEWÓDZKIE ELIMINACJE KÓŁ ŻOŁNIERZY REZERWY.

   Dnia 23.09.2018r. (niedziela) w Radomsku odbyły się zawody strzeleckie, które były kolejnym stopniem eliminacji
we współzawodnictwie Kół Żołnierzy Rezerwy.
W eliminacjach na szczeblu województwa, drużyna złożona z zawodników wywodzących się z KSS LOK SNAJPER Wójcin
wywalczyła   I miejsce.
Autorami sukcesu byli następujący zawodnicy: Jarosław Piasta, Sylweriusz Głowacki, Krzysztof Gradowski.
Gratulujemy naszym klubowym kolegom osiągniętego sukcesu.
Eliminacje krajowe odbędą się w dniach 5 -7.10.2018r., w Pleszewie.
Życzymy drużynie powtórzenia wyniku uzyskanego w poprzednich zawodach.


====================================================================================================

ZAWODY STRZELECKIE Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO.

   Dnia 15.08.2018r. (środa) o godz. 10:00, odbyły się zawody strzeleckie z okazji Święta Wojska Polskiego.
Rozegrano następujące konkurencje: karabin z optyką na 100m, karabin bez optyki na 100m,
pistolet wojskowy centralnego zapłonu na 25m. W zawodach uczestniczyli seniorzy (kobiety i mężczyźni)
bez ograniczenia wieku. Szczegóły zasad rywalizacji i klasyfikacji ujęto w regulaminie zawodów.

Wyniki klasyfikacji

====================================================================================================

ZAWODY STRZELECKIE Z BRONI CZARNOPROCHOWEJ.

   Dnia 12.08.2018r. (niedziela) o godz. 10:00, odbyły się zawody strzeleckie z broni czarnoprochowej.
Zawodnicy strzelali z karabinu wojskowego i cywilnego oraz z pistoletu i rewolweru.
W zawodach uczestniczyli seniorzy (kobiety i mężczyźni) bez ograniczenia wieku.
Szczegóły zasad rywalizacji i klasyfikacji ujęto w regulaminie zawodów.

Wyniki klasyfikacji

====================================================================================================

Powiatowe Zawody o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Łubnice
i Przewodniczącego Rady Powiatu.


   Dnia 29.07.2018r. (niedziela) odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Łubnice
i Przewodniczącego Rady Powiatu Wieruszowskiego. Zostały rozegrane 4 konkurencje, tj. Ksp, Psp, Pcz, TRAP 20.
Zawody przeprowadzono jako indywidualne. Uczestnicy zawodów startowali w kategorii wiekowej
- seniorzy bez ograniczenia wieku.

Wyniki klasyfikacji.

====================================================================================================

Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Łubnice.

   Dnia 15.07.2018r. (niedziela) o godz. 10:00, rozpoczęły się Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Łubnice.
Zostały rozegrane 4 konkurencje, tj. Ksp, Psp, Pcz, TRAP 20. Zawody przeprowadzono jako indywidualne dla posiadaczy
licencji zawodniczej PZSS. Uczestnicy zawodów startowali w kategorii wiekowej - seniorzy bez ograniczenia wieku.

Wyniki klasyfikacji.

====================================================================================================

Międzywojewódzkie Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Wieruszowskiego.

   Dnia 24.06.2018r. (niedziela) odbyły się Międzywojewódzkie Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Wieruszowskiego.
Zawody rozpoczęły się o godz. 10:00. Zawody mimo nienajlepszej pogody cieszyły się znacznym zainteresowaniem zawodników.
Zostały rozegrane 4 konkurencje, tj. Ksp, Psp, Pcz, TRAP 20. Puchary i dyplomy zwycięzcom w poszczególnych konkurencjach
wręczył Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek.

Wyniki klasyfikacji

====================================================================================================

Zawody strzeleckie o Puchar Ośrodka Szkoleń Strzeleckich ALFA.

Dnia 10.06.2018r. (niedziela) odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Ośrodka Szkoleń Strzeleckich ALFA.
Więcej informacji na temat imprezy tutaj.

====================================================================================================

Zawody strzeleckie - Memoriał Ryszarda Goja - 3 maja 2018.

Dnia 03.05.2018r. (czwartek), odbyły się zawody strzeleckie - Memoriał Ryszarda Goja.
Zawody rozpoczęły się o godz. 10:00. Zapisy - zgodnie z regulaminem - trwały do godz. 12:00.
Rozegrano 4 konkurencje, tj. Ksp, Psp, Pcz, TRAP 20. Zawodnicy startowali w kategorii open.

Wyniki rywalizacji

====================================================================================================

Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Dnia 21.04.2018r. (sobota), o godz. 19:00, w sali świetlicy, w Wójcinie odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawcze KSS SNAJPER. W trakcie zebrania zostały wymienione
dokonania członków klubu, których pracę koordynował Prezes Klubu. Podczas zebrania
poznaliśmy i zaakceptowaliśmy zamierzenia na kolejny 2018 rok.

====================================================================================================

Koniec okresu zapisów do klubu.

Zapisy do Klubu Strzelectwa Sportowego SNAJPER w Wójcinie zostały zakończone z dniem 31-01-2018r.

====================================================================================================

Termin płacenia składek członkowskich.

Składkę członkowską należy wpłacić w terminie do 20-03-2018r.

====================================================================================================